Zatraži sigurnosni kod!

Sigurnosni kod je kod koji Vam u paru sa Vašim JMB brojem omogućuje pristup aplikaciji za provjeru statusa zdravstvenog osiguranja (uplata zdravstvenih doprinosa) i odabranog obiteljskog liječnika. Sigurnosni kod osiguraniku (Vama) dodjeljuje najbliži područni ured ili sam osiguranik (Vi) putem SMS poruke.
Ispod su navedena uputstva kako doći do sigurnosnog koda u oba slučaja.

Pristup aplikaciji provjere statusa zdravstvenog osiguranja imaju samo osiguranici iz Hercegovačko-neretvanske županije / kantona, stoga ako je Vaše prebivalište u nekoj drugoj županiji / kantonu Vi ne možete dobiti kod za provjeru.

 

1. način: Zatražite sigurnosni kod putem SMS poruke


Sigurnosni kod je moguće zatražiti putem SMS poruke. Ali imajte na umu da samo jedan broj mobitela može biti povezan sa jednim osiguranikom (Jedinstvenim Matičnim Brojem - JMB-om). Iz tog razloga, ukoliko prvi put tražite sigurnosni kod putem SMS poruke, potrebno je najprije potvrditi Vaš broj mobitela, nakon čega ćete tek dobiti sigurnosni kod.

Da biste započeli inicijalni proces validacije broja mobitela ili ukoliko ste to već uradili, dobili sigurnosni broj putem SMS poruke unesite Vaš JMB/matični broj te broj mobitela na koji želite primiti sigurnosni kod.

* Napomena: unosite samo broj svog mobitela, bez pozivnog broja. Kao na primjer:
Ako je na HT Eronet mreži Vaš broj mobitela 063 123 456 unosite samo 63123456 i to bez razmaka i bez početne nule.

Zatražite svoj kod putem SMS poruke u formi koja slijedi:

Sigurnosni kod za provjeru putem SMS poruke

JMB 
*samo za osiguranike iz Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

+387
*ako ste npr. na HT Eronet mreži Vaš broj mobitela 063 123 456 unosite samo 63123456 i to bez razmaka, crtica i bez početne nule

*SMS poruka se ne naplaćuje

Korisnička podrška


U slučaju nastanka bilo kakvih problema sa provjerom Vašeg zdravstvenog osiguranja obratite nam se na telefon za korisničku podršku:

036 / 355 - 278
Od 07.30h do 16.00h

ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.


2. način: Obratite se Vašem područnom uredu


Budući da područni uredi Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije / kantona imaju podatke o svim osiguranicima, ujedno su i ovlašteni da osiguranicima (Vama) dodjele Vaš sigurnosni kod. Obratite se najbližem područnom uredu i zatražite Vaš sigurnosni kod.

Kako biste vidjeli gdje se nalaze područni uredi ZZO-a te njihovi kontakt podaci, posjetite kontakt stranicu na sljedećem linku: Područni uredi ZZO-a

 

 

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj