Lista ortopedskih pomagala


Osigurane osobe, pored prava iz članka 32. Zakona, imaju pravo sukladno utvrđenom medicinskom indikacijom i na:

- ortopedska i druga pomagala propisana općim aktima Zavoda,

- stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko- protetske nadomjeste, propisane općim aktima Zavoda.

Listu pomagala u *pdf formatu možete preuzeti u priloženim dokumentima s lijeve strane.

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj