Direktor ZZO-a, pomoćnik i rukovoditelji

Direktor
 
 
Pomoćnik direktora
Zoran Kazazić
 
 
 
Rukovoditelji
Zdravka Rozić
Zdravka Rozić, dipl.iur. Rukovoditeljica ureda direktora Više informacija
 
 
Alenka Ban
Alenka Ban, mr. komunikologije Rukovoditeljica ureda za odnose s javnošću   Više informacija
 
 
Ivanka Drmač
Ivanka Drmač, dipl.oec.  Rukovoditeljica interne revizije
Više informacija
 
 
Biljana Čerkuč
Biljana Čerkuč, dipl.oec.   Rukovoditeljica ureda kontrolinga
Više informacija
 
 
Ana Žulj
Ana Žulj, dipl.iur.  Rukovoditeljica ureda za ljudske resurse
Više informacija
 
 
Jelka Blažević
Jelka Blažević, dipl.iur.  Rukovoditeljica sektora općih i pravnih poslova
Više informacija
 
 
Vjekoslav Kordić
Vjekoslav Kordić, dipl.oec.   Rukovoditelj sektora ekonomskih poslova Više informacija
 
 
Marija Buhač
Marija Buhač, dipl.oec.  Rukovoditeljica sektora za zdravstvo Više informacija
 
 
Senadin Čatrnja
Senadin Čatrnja, dipl.oec.   Rukovoditelj sektora za informatičke tehnologije Više informacija
 
 
Blaženka Stjepanovic
Blaženka Stjepanović, dipl.oec.  Rukovoditeljica sektora područnih ureda
Više informacija
 
 
 

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj