Ortopedska pomagala

Ortopedska pomagala

Osigurane osobe imaju pravo sukladno utvrđenom medicinskom indikacijom na:

  • ortopedska i druga pomagala propisana općim aktima Zavoda,
  • stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko - protetske nadomjeste, propisane općim aktima Zavoda.


Za pretragu dostupnih ortopedskih pomagala koja Zavod subvencionira svojim osiguranicima upišite šifru ili naziv ortopedskog pomagala koje tražite te kliknite na traženi rezultat za više detalja o subvenciji i dobavljačima pomagala.


Šifra Naziv Detaljno

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj