Stolac

Područni ured Stolac

Banovinska bb
88360 Stolac

Šef Područnog ureda Stolac:
Zdenko Milanović

Tel./ Fax: 036/ 853-022;

E-mail: pu_stolac@zzo.ba

Šalter:
036/ 854 631

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj