Prozor - Rama

Područni ured Prozor - Rama

Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Šef Područnog ureda Prozor-Rama:
Ana Meter
Tel.: / Fax.: 036/ 770-098;
 
Šalter:
Tel.: 036/ 771-174;
 
E-mail: pu_rama@zzo.ba

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj