Konjic

Područni ured Konjic

Trg Državnost bb
88 400 Konjic

Šef Područnog ureda Konjic:
Sejida Macanović

Tel./ Fax.: 036/ 726-250
 
E-mail: zzo.ko@bih.net.ba
 
Šalter:
036/727 - 250

 

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj