Obavijest o radnom vremenu i distribuciji premije osiguranja (markice) za vrijeme novogodišnjih blagdana

28.12.2017 14:13   |   590 prikaza

Obavijest o radnom vremenu i distribuciji premije osiguranja (markice) za vrijeme novogodišnjih blagdana

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K obavještava sve svoje osiguranike kako će posljednjeg radnog dana tekuće godine (petak, 29.12.2017. godine) redovita distribucija premije osiguranja (markice) za 2018. godinu, biti vršena u vremenu od 7.30 do 12 sati.

Sukladno Odluci Vlade F BiH, 1. i 2.1.2018. godine (ponedjeljak i utorak) su neradni dani te se redovita distribucija premije osiguranja (markice) za 2018. godinu kao i ostale aktivnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K nastavljaju u srijedu 3.1.2018. godine.

Podsjećanja radi, premija osiguranja (markica) iz 2017. godine prestaje vrijediti posljednjeg dana u godini (nedjelja, 31.12.2017. godine) te Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K poziva osiguranike, koji to još nisu učinili, da pribave premiju osiguranja (markicu) za 2018. godinu kako ne bi plaćali participaciju za pružene im usluge zdravstvene zaštite.

Sukladno odluci Skupštine, a na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije i njima nije potrebna premija osiguranja (markica).  

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj