INTERVJU Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

16.11.2017 11:16   |   532 prikaza

INTERVJU Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

U Večernjem listu BiH je objavljen intervju s Radom Bošnjakom, direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, pod naslovom: "Do kraja 2018. godine planiramo provesti projekt "E-bilanca osiguranika", modul e-bolovanje...". Razgovor je vodio novinar Marko Karačić, a na našoj Internet stranici intervju prenosimo u cijelosti:

Zdravstvo je u Federaciji BiH u više nego teškom položaju. A stanje ima tendenciju daljnjeg pogoršanja. Što u svemu tome može učiniti Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) HNŽ-a pitali smo ravnatelja te institucije Radu Bošnjaka.

Je li ZZO HNŽ-a dužan isplaćivati rodiljske naknade?

- Nije. Zakonska nadležnost i odgovornost za rodiljske naknade je na Vladi.

Zbog čega onda Zavod posljednjih nekoliko godina isplaćuje rodiljske naknade?

-Uslijed nedostatka županijskoga zakona kojim se regulira ostvarivanje prava na rodiljski dopust poslodavci su, tragajući za rješenjem tko će im refundirati troškove, tužili Zavod. Sud je počeo presuđivati u korist poslodavaca, a na teret Zavoda, što je postalo sudska praksa. Zavod je i dalje dužan postupati po sudskim presudama.

Koliko je novca Zavod isplatio na ime rodiljskih naknada u posljednje dvije godine?

-Od siječnja 2016. do kraja rujna 2017. godine na ime rodiljskih naknada Zavod je isplatio 1,180.042,64 KM, i to za 2016. godinu 643.035,45 KM (468.772,49 KM glavnica i 174.262,96 KM zatezne kamate na glavnicu) te 2017. godinu, zaključno s 30. rujna, 537.007,19 KM (361.873,04 KM glavnica i 175.134,15 KM zatezne kamate na glavnicu).

Skupština je donijela Zakon o zaštiti obitelji s djecom. Znači li to da Zavod neće imati nove troškove na ime rodiljskih naknada?

- Nažalost, ne. Sve tužbe pokrenute do stupanja na snagu Zakona o zaštiti obitelji s djecom u HNŽ-u, po ustaljenoj sudskoj praksi, ići će na teret sredstava Zavoda.

Kakvi su učinci stalnih kontrola ZZO-a na potrošnju lijekova?

- Proteklih nekoliko godina terenske kontrole Zavoda i nove funkcionalnosti Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) rezultirali su smanjenjem nepravilnosti prilikom propisivanja i izdavanja lijekova s liste lijekova. Smanjenjem nepravilnosti smanjeni su i troškovi Zavoda za lijekove s liste lijekova. U 2012. godini, prije uvođenje IZIS-a i terenskih kontrola, potrošnja Zavoda za lijekove s liste lijekova iznosila je 14,000.000 KM. Nakon uvođenja Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) i terenskih kontrola, troškovi Zavoda za lijekove s liste lijekova znatno su smanjeni pa su u 2013. godini iznosili 12,600.000 KM, 2014. godini 12,500.000 KM, 2015. 12,300.000 KM i 2016. godini 12,700.000 KM.

Izriče li Zavod upozorenja ili kazne liječnicima zbog načinjenih nepravilnosti, odnosno ima li još uvijek potrebe za izricanjem kazni?

- Ako se pokaže potreba, odnosno uoči nepravilnost, kontrolori Zavoda upozoravaju liječnike na uočeno. Kada su u pitanju novčane kazne, potreba za njima znatno je manja u odnosu na prethodne godine. U proteklih devet mjeseci, propisujući lijekove s liste lijekova, financijska šteta koju su nanijeli liječnici iznosi 2200 KM.

Kada je u pitanju propisivanje i izdavanje lijekova s liste lijekova, postoji li još neki problem koji Zavod treba riješiti?

- Postoji. To je pitanje polipragmazije. Polipragmazija je propisivanje prevelikoga broja različitih lijekova jednom osiguraniku. U cilju otklanjanja ovoga problema i jednakog postupanja prema svakom osiguraniku, bez obzira na to tko je njegov izabrani liječnik, Zavod je pokrenuo projekt izrade postupnika za primarnu zdravstvenu zaštitu po kojima će liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti postupati prilikom dijagnosticiranja i liječenja određenih bolesti i stanja.

Što se tiče kredita za bolnice u HNŽ-u na teret Zavoda, koliko se novca izdvaja?

- Dva su kredita koja Zavod otplaćuje, i to kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 10,550.000 američkih dolara i rokom otplate od 25 godina te kredit Export-Import banke Republike Koreje u iznosu od 12,343.609 američkih dolara i rokom otplate od 22 godine. Po kreditu Saudijskog fonda za razvoj, do sada je Zavod otplatio ukupno 4,069.101 KM. Ostatak duga po tom kreditu (glavnica i kamata) iznosi 20,985.474 KM. Po kreditu Export-Import banke Republike Koreje Zavod je otplatio ukupno 5,389.309 KM. Ostatak duga iznosi 22,576.402 KM.

Kako Zavod podnosi financijsko opterećenje otplate kredita koje ste naveli?

- Zavod se jako teško nosi s tim opterećenjem. Bilo bi puno svrsishodnije, ali i usklađeno s pozitivnom zakonskom regulativom ako bismo taj novac koji izdvajamo za kredite usmjerili prema zdravstvenim ustanovama, posebice prema bolnicama koje grcaju u financijskim problemima.

Što je s novim projektima ZZO-a?

- U 2018. godini Zavod će voditi tri projekta, i to projekt izrade postupnika za primarnu zdravstvenu zaštitu, Integrirani zdravstveni informacijski sustav (IZIS) i projekt financiranja bolničkih usluga sukladno međunarodnom sustavu klasifikacije pacijenata temeljenom na dijagnostički povezanim skupinama - DRG. Projekt izrade postupnika za primarnu zdravstvenu zaštitu već sam ranije spomenuo, a očekivane prednosti njegove provedbe su ujednačavanje postupanja prilikom dijagnostike i liječenja najčešćih bolesti s kojima se susreću liječnici primarne zdravstvene zaštite, izbjegavanje nepotrebnih pregleda i radioloških pretraga te još mnogo toga. Do kraja 2018. godine planiramo provesti “E-bilancu osiguranika”, modul e-bolovanje, Centralni radiološki sustav (RIS) i njegovu integraciju s IZIS-om, Centralni laboratorijski informacijski sustav (LIS) i njegovu integraciju s IZIS-om. Projektom DRG u 2018. godini planirano je uvođenje plaćanja po DRG-u za ležeće pacijente (stacionar) te stopostotno šifriranje usluga u specijalističko-konzultativnoj zdravstvenoj zaštiti (SKZZ) i hitnoj medicinskoj pomoći (HMP), što znači da sve usluge bolničke zdravstvene zaštite uvodimo u DRG, odnosno plaćanje po jedinici usluge.•   

Intervju možete pročitati u Večernjem listu BiH od četvrtka, 16. studenoga, 2017. godine. 

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj