Neradni dan povodom vjerskog blagdana Svih svetih u PU Čapljina, Čitluk, Neum, Rama, Stolac i Ravno

31.10.2017 12:02   |   293 prikaza

Neradni dan povodom vjerskog blagdana Svih svetih u PU Čapljina, Čitluk, Neum, Rama, Stolac i Ravno

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona obavještava sve osiguranike da u srijedu 01.11.2017. godine na blagdan Svih svetih, područni uredi Čapljina, Čitluk, Neum, Rama, Stolac, Ravno kao i šalter područnog ureda Mostar koji je smješten u Domu zdravlja Mostar, neće raditi.

Ukoliko se ukaže  potreba osiguranici prava iz zdravstvenog osiguranja, na dan 01.11.2017. godine,  mogu ostvariti u područnim uredima: Mostar – Ul. Fejićeva b.b., Konjic i Jablanica, koji rade po redovnom radnom vremenu od 7:30 do 15:30 sati.

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj