Zasjedalo Upravno vijeće ZZO HNŽ/ K

30.10.2017 14:44   |   660 prikaza

Zasjedalo Upravno vijeće ZZO HNŽ/ K

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u Mostaru Privremeno Upravno vijeće Zavoda održalo je šestu redovitu sjednicu na kojoj je razmatralo šesnaest točaka dnevnog reda.

Pored izvatka iz zapisnika s prethodne sjednice i redovitih devetomjesečnih izvješća o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan županije/ kantona, potrošnji lijekova s Liste lijekova, provedenim postupcima javnih nabava i izvršenju Financijskog plana Upravno vijeće razmatralo je i usvojilo Odluku o visini premije osiguranja (markice) za 2018. godinu, Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Zavod sklopiti ugovore o pružanju zdravstvenih usluga za 2018. godinu, Odluku o osnova, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama te Odluku o utvrđivanju cijene usluge za izdavanje lijekova s Liste lijekova.

U izvješću o privremenoj spriječenost za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 10% i troškova po istima za 4%. Iskazano u novcu za proteklih devet mjeseci Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K utrošio je 864.378,00 KM za refundiranje bolovanja. Kako je ovaj porast posebice evidentan u pojedinim ustanovama i po pojedinim grupama bolesti Služba kontrole Zavoda će, u narednom razdoblju, intenzivirati kontrole u ugovornim domovima zdravlja s ciljem otklanjanja uočenih nepravilnosti.  

Također, Zavod bilježi i porast troškova liječenje osiguranika ZZO HNŽ/ K izvan županije kao i porast troškova potrošnje lijekova s Liste lijekova. Kada je riječ o liječenju izvan županije/ kantona u proteklih devet mjeseci tekuće godine, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, zabilježen je porast broja izdanih uputnica za 20% i troškova liječenja za 17%. Porast troškova liječenja izvan županije/ kantona uvjetovan je porastom broja oboljelih osoba kojima se dijagnostika i liječenje ne može u cijelosti pružiti u ugovornim ustanovama unutar županije/ kantona, porast potreba osiguranike za PET CT pretragama te loša financijska situacija u ugovornim ustanovama u HNŽ/ K zbog čega povremeno dolazi do diskontinuiteta u pružanju složenijih, a samim tim i skupljih usluga. Potrošnja lijekova s liste lijekova povećana je za 1,48% pa je u proteklih devet mjeseci Zavod utrošio 9.560.890,00 KM za lijekove s Liste lijekova.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za period 01.01.do 30.09.2017. godine pokazuje povećanje prihoda od 4,96% u odnosu na planirane prihode za tekuću godinu što je, u velikoj mjeri, rezultat kontinuiranog rada Službe za praćenje prihoda koja je dobrom suradnjom s Poreznom upravom F BiH naplatila 3.300.000 KM zaostalih potraživanja Zavoda iz ranijeg razdoblja.

„Financijsko izvješće Zavoda za proteklih devet mjeseci pokazuje nastavak kontinuiranog rada na stabilnosti prihoda i rashoda Zavoda što direktno utječe na stabilnost ukupnog zdravstvenog sustava naše županije. Stabilno poslovanje Zavoda zdravstvenim ustanovama, već godinama, garantira redovitu isplatu ugovorenih sredstava za pružanje usluga zdravstvene zaštite. To su sredstva na koja ugovorne zdravstvene ustanove sa sigurnošću mogu računati od prvog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Pored sredstava koja transferira ugovornim zdravstvenim ustanovama Zavod redovito i u zakonskom roku vrši plaćanje lijekova s Liste lijekova, plaćanje ortopedskih pomagala, refundiranje troškova bolovanja, plaćanje liječenja naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama izvan županije kao i sva druga prava osiguranika“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće Zavoda donijelo je Odluku o visini premije osiguranja (markice) za 2018. godinu koja će, kao i ranijih godina, iznositi 20 KM po osiguraniku starijem od 18 godina života (djeca do navršene 18. godine života oslobođenja su plaćanja premije osiguranja-markice).

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj