Peta sjednica privremenog Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

25.07.2017 16:15   |   379 prikaza

Peta sjednica privremenog Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u Mostaru Privremeno Upravno vijeće Zavoda održao je petu redovitu sjednicu i usvojilo Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan Županije, potrošnji lijekova s Liste lijekova, provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 30.06.2017. godine.

Kada je riječ o Izvješću o privremenoj spriječenost za rad evidentiran je porast broja refundiranih doznaka za 4% i porast od 5% u financijskom smislu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Potrošnja lijekova s liste lijekova također je porasla za 3,77% ili 237.807,00 KM.

„Povećanje potrošnje sredstava kojima raspolažemo planiranih za refundiranje bolovanja, liječenje izvan Županije i lijekove s Liste lijekova velikom djelom uvjetovano je nedostatkom liječničkog kadra koji je Zavodu neophodan kako bi kvalitetno mogao pratiti, kontrolirati, analizirati i utjecati na isključenje eventualne nepotrebne potrošnje po svakoj od ovih stavki“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za period 01.01.do 30.06.2017. godine ukazuje na povećanje prihoda Zavoda za 4,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvareno povećanje u velikoj mjeri odnosi se na jednokratne prihode Zavoda koji se neće ponavljati do kraja godine, a riječ je o prihodima od premija osiguranja (markica), prihodima od inozemnog osiguranja i prihodima od naplate zaostalih potraživanja Zavoda iz ranijih godina. Kako je riječ o prihodima koji se dijele na cijelu godinu realno izvršenje na prihodovno strani je 51,53%, a na rashodovnoj 49,33% što u novcu iznosi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.300.000 KM. Prihodovana sredstva biti će raspoređena i utrošena sukladno Rebalansu Financijskog plana Zavoda.

Pored usvojenih izvješća Privremeno Upravno vijeće donijelo je i Odluku o plaćanju takse za izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih isprava čije je izdavanje povjereno Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K. 

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj