Javni pozivi

29.11.2016 12:20

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, AL kliznih stijenki i ostale opreme ZZO HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-15-3-12433-1/16 od 29.11.2016 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o b j a v lj u j e JAVNI POZIV...

07.11.2016 14:52

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2017.g.

Prijava se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu trgovinu na malo medicinskim sredstvima) na području HNŽ/K, za pomagala s klasom medicinskih sredstava utvrđenom u Rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima, odnosno za grupu pomagala iz Rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava, kojima je dozvoljeno prometovanje…

18.10.2016 09:55

JAVNI POZIV svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova

Prijava se podnosi isključivo na tiskanici za prijavu za ovaj Javni poziv koja se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zzo.ba, a ista se dostavlja osobno na protokol Zavoda ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, s naznakom „Prijava…

06.01.2016 08:55

IZMJENE JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomaga

U Javnom pozivu za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2016.godinu, objavljenog dana 03.12.2015.godine, mijenja se točka V. stavak 5. (rok za dostavljanje prijave), te isti glasi: „Rok za dostavljanje prijave na Javni poziv se produžuje i ostaje otvoren do 15.01.2016.…

04.12.2015 15:08

JAVNI POZIV svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova

Na temelju članka 9. stavak 3. Odluke Vlade HNŽ/ K o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora s zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona br. 01-1-02-370/05 od 15.03.2005. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja…

03.12.2015 14:39

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala

13.04.2015 10:20

IZMJENE JAVNOG POZIVA

Na temelju članka 33.Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj:11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona…

27.03.2015 12:58

IZMJENE JAVNOG POZIVA - produženje roka za prijavu

Na temelju članka 33.Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj:11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja .....

19.03.2015 12:28

IZMJENE JAVNOG POZIVA

Na temelju članka 33.Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj:11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona…

27.02.2015 14:48

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala

Na temelju članka 33.Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog...

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj