Javni pozivi

07.12.2017 10:15

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV...

15.11.2017 11:12

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera ZZO HNŽ/ K metodom prikupljanja pismenih ponuda

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog…

08.11.2017 09:39

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni Javni poziv...

25.10.2017 10:18

IZMJENU JAVNOG POZIVA za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, i ostale opreme Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o b j a v lj u j e IZMJENU JAVNOG POZIVA

20.10.2017 15:26

JAVNI POZIV svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova za 2018.

Sve ljekarne/apoteke koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine FBiH„ br.40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH „ br.46/10 i 75/13) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima imaju pravo uspostave ugovornog odnosa s Zavodom.

20.10.2017 15:15

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2018.

Poziv se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar proizvođača medicinskih sredstava i prometnike medicinskim sredstvima na malo na koje se primjenjuju odredbe Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, odredbe Pravilnika o medicinskim sredstvima, kao i pravne i fizičke osobe koje imaju Rješenje za obavljanje prometa na malo…

13.10.2017 15:12

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, i ostale opreme Zavoda

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o b j a v lj u j e JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, i ostale opreme Zavoda zdravstvenog…

29.11.2016 12:20

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, AL kliznih stijenki i ostale opreme ZZO HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-15-3-12433-1/16 od 29.11.2016 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o b j a v lj u j e JAVNI POZIV...

07.11.2016 14:52

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2017.g.

Prijava se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu trgovinu na malo medicinskim sredstvima) na području HNŽ/K, za pomagala s klasom medicinskih sredstava utvrđenom u Rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima, odnosno za grupu pomagala iz Rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava, kojima je dozvoljeno prometovanje…

18.10.2016 09:55

JAVNI POZIV svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova

Prijava se podnosi isključivo na tiskanici za prijavu za ovaj Javni poziv koja se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zzo.ba, a ista se dostavlja osobno na protokol Zavoda ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, s naznakom „Prijava…

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj