Javni pozivi

01.11.2018 09:19

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2019. godinu

Sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar proizvođača medicinskih sredstava i prometnici medicinskim sredstvima na malo na koje se primjenjuju odredbe Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 58/08), odredbe Pravilnika o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 04/10), kao i pravne i fizičke osobe koje…

23.10.2018 08:18

JAVNI POZIV svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova za 2019. godinu

Sve ljekarne/apoteke koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine FBiH„ br.40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH „ br.46/10 i 75/13) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima imaju pravo uspostave ugovornog odnosa.

01.06.2018 15:26

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona donosi odluku o PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu Javni poziv broj: 040302-39-14-6-3-02569/18 od 5.3.2018.godine za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku…

22.03.2018 13:07

OBUSTAVA JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.

Javni poziv za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu, obustavlja se do okončanja postupka žalbe na URŽ-u.

14.03.2018 09:30

IZMJENE JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.

U Javnom pozivu za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu, objavljenog dana 5.3.2018.godine, mijenja se točka V. stavak 6. (rok za dostavljanje prijave), te isti glasi: „Rok za dostavljanje prijave na Javni poziv se produžuje i ostaje otvoren do 22.3.2018. godine“.

05.03.2018 16:36

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018. godinu

Sve pravne i fizičke osobe koje imaju Rješenje za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima koja su upisana u Registar medicinskih sredstava BiH pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH na koje se primjenjuje Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 58/08) i Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik…

07.12.2017 10:15

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV...

15.11.2017 11:12

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera ZZO HNŽ/ K metodom prikupljanja pismenih ponuda

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog…

08.11.2017 09:39

JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni Javni poziv...

25.10.2017 10:18

IZMJENU JAVNOG POZIVA za otkup rabljenih AL vrata, AL okvira, i ostale opreme Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o b j a v lj u j e IZMJENU JAVNOG POZIVA

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj