Javne nabave

Nabava beskontaktnih kartica za potrebe projekta uvođenja elektronskih zdravstvenih iskaznica

02.02.2018 13:31

Nabava beskontaktnih kartica za potrebe projekta uvođenja elektronskih zdravstvenih iskaznica

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga održavanja godišnjeg menadžmenta

31.01.2018 09:10

Nabava usluga održavanja godišnjeg menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Video javne nabave još nije objavljen.

Mostar, 13.02.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-1172-2/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga osiguranja službenih motornih vozila za 2018. godinu

26.01.2018 12:42

Nabava usluga osiguranja službenih motornih vozila za 2018. godinu

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 26.01.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-00164-6/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava goriva za službena motorna vozila i agregate

25.01.2018 10:08

Nabava goriva za službena motorna vozila i agregate

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava uredskog i drugog potrošnog materijala

22.01.2018 12:47

Nabava uredskog i drugog potrošnog materijala

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 23.01.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-00203-6/18     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj