Javne nabave

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2017. godinu

08.11.2017 11:37

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2017. godinu

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava upravljivih preklopnika

30.10.2017 15:02

Nabava upravljivih preklopnika

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 06.11.2017.godine Broj: 0303-51-14-1-1-14723-7/17   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava goriva za službena motorna vozila i agregate

26.10.2017 10:01

Nabava goriva za službena motorna vozila i agregate

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava goriva

17.10.2017 15:18

Nabava goriva

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 19.10.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-13503-8/17   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04), direktor Zavoda zdravstvenog…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda

03.10.2017 13:24

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 05.10.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-13086-7/17   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj