Javne nabave

Nabava usluga održavanja i servisiranja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

04.08.2017 13:31

Nabava usluga održavanja i servisiranja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 04.08.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-10682-7/17   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava računarske opreme

01.08.2017 14:26

Nabava računarske opreme

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 01.08.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09732-6/17 Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda zdravstvenog…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava licenci za Fortinet mrežnu opremu

01.08.2017 14:23

Nabava licenci za Fortinet mrežnu opremu

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 01.08.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09625-6/17   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29.stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“br.2/04),direktor Zavoda zdravstvenog…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Rekonstrukcija i adaptacija trećeg kata direkcije Zavoda

24.07.2017 15:17

Rekonstrukcija i adaptacija trećeg kata direkcije Zavoda

Mostar, 24.07.2017. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09376-6/17     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Izravni sporazumi u 2017. godini-realizacija ugovora

20.07.2017 14:29

Izravni sporazumi u 2017. godini-realizacija ugovora

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj